Ledinfo

    Ledstöd 2018/2019

Klarävdalensskoterklubb vill kunna erbjuda ett bra och attraktivt ledsystem, inte bara för skoteråkaren        utan  även för flera typer av användare, t.ex. skidåkare.

Idag finansieras våra skoterleder till största delen av föreningens aktiviteter och sponsorer som välvilligt bidragit med medel för att kunna bygga upp ledsystemet.

För att vi även i fortsättningen ska kunna bibehålla ett attraktivt ledsystem måste fler vara med och bidra, såsom all typer av användaren, näringslivet och kommunerna.

Ett sätt att bredda finansieringen är att vi nyttjar ett frivilligt ledstöd. Vi tror att detta, genom attitydförändringar, att inte införa tvångsavgifter och att inbjuda alla att mötas på ett säkert och trevligt sätt, långsiktigt är ett hållbart finansieringssätt.

Detta ger den som betalar ledstödet möjlighet att påverka kvalitén på lederna. Här är det viktigt att även användaren under kortare perioder ser sin möjlighet att påverka utvecklingen.

En skoterled behöver både markering och preparering för att vara attraktiv. 

Det ansvar som Klarälvdalens skoterklubb och dess medlemmar idag har tagit, är endast att se till att leden är framkomlig och markerad på ett godtagbart sätt, men alla ni som beträder skoterlederna vill säkert att    underlaget skall vara bästa möjliga, och att åkningen skall ge glädje.

 

 Det låga priset om 200 kr är satt med tanke på att KVANTITETEN skall utgöra KVALITÉN.

 

 LEDSTÖDET BETALAR DU IN PÅ PLUSGIRO 61 02 98 – 2  + NAMN PÅ INBETALAREN.

 Efter inbetald avgift erhålles ett märke att klistra på skotern som intyg att avgiften är betald.

 

 

Ledinfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

I Ekshärad gäller att ni som avser att tanka följ leden förbi skidstadion

och kyrkogården ner på fältet öster om kyrkogården och sedan upp till OKQ8.

OBS. Följ anvisningarna som finns uppsatta efter leden.

 

Området: Ekshärad - Tönnmansheden - Mossbergssjön.

                Från o med säsongen 2014 - 2015 är denna led borttagen.

 

Skoterleden från Kyrkheden norrut förbi Harasjön slutar fr o med

1 jan 2015 ca 2 km N Harasjön. Vi får ej använda bilvägen som går

fr Loffstrand o söderut.

 

 

Skoterledskarta

Skoterledskartor säljes på

 

GA-Macken i Likenäs

DIN-X Värnäs

OKQ8 Hagfors.

 

Pris: Medlemmar 250 kr (uppvisa nya medlemskortet med giltigt årtalsmärke) och övriga 300 kr.

 

 

 

VÄRNÄS/DIN-X   - HÅN.

Följ ledmarkeringarna

i området, avvik ej

från leden.


Vi kommer att få ett större krav på oss som skoteråkare att

visa miljö-hänsyn. Detta genom att bl a inte kasta skräp längs lederna.

Miljöstationer kommer att finnas på vissa större frekventa ställen

och det kommer att ställas större krav på oss från markägarna att

använda befintliga uppkryssade leder. Vi har ju dessutom ett antal

Natura-2000 områden och Naturreservat som vi idag får köra skoter

i på befintliga leder och om detta missbrukas kan förändringar ske.

(På vår karta finns dessa områden inlagda, läs den)


Ni som åker använd insidan av huvudet o kör försiktigt