Medlemsinfo

Kommande

 

 

23 februari, lördag, klubbmöte + tipspromenad + grilldag vid klubbstugan. Samling vid klubbstugan kl. 9.00-10.00.

Ovanstående inställt pga snö saknas på vissa ställen samt att

vägarna är plogade. Leden från Skålviken till Acksjön ej farbar på vissa ställen. Vägen till klubbstugan plogad av skogsbolaget, bara grus.

 

10 april, onsdag,klubbmöte och efterföljande årsmöte kl. 19.00 i Bergsängs skola.

På dagordningen klubbmötet: val av revisorer

årsmötet: Sedvanliga förhandlingar.

Medlemsavgift

 

Medlemsavgifterna för kommande säsong 2018/2019 kan börja

inbetalas under december månad 2018:

 

Familjekort: 200kr

Singelkort/Skoterägande medlem:  150kr

Ungdomsmedlem (upp till 25år): 100kr

Stödmedlemmar: 50kr

 

Om du önskar bli medlem

* Kontakta någon av nedanstående

* SWISH kontonr på Nordea: 1232760247

* Eller sätt in medlemsavgiften på plusgiro:  61 02 98-2, För er som betalar från utlandet(Norge) ange följande på inbetalningen: SE56 9500 0099 6034 0610 2982 samt NDEASESS.

 

Ange: namn, adress och personnummer på samtliga medlemmar samt email-adress, så kommer medlemskortet med posten.

 

Erik Svensson         0563-86094      070-6816432

Nils Persson            0563-10472        070-5610472

 

OBS! Årsmärken och medlemskort för nya o gamla medlemmar börjar sändas ut omkring 31 december till de som betalt medlemsavgiften.

 

För att underlätta arbetet i styrelsen kanske främst för sekreteraren vill vi att medlemmarna mailar in sina mail-adresser till oss. Vi kan då bl a skicka kallelser till möten denna väg. Vi sparar både tid o pengar.

Skicka mail-adressen till klubbens mail-adress: info@klaralvdalensskoterklubb.se

 

 

Snofed

Klarälvdalens skoterklubb är medlem i SNOFED vilket gör att du som medlem i Klarälvdalens Skoterklubb t.ex. kan få billigare försäkring. Du som hjälper till med arbete ex.vis efter lederna är också försäkrad om olycksfall skulle inträffa.

 

 

 

 

 

För er som skall teckna försäkring, klicka på ovanstående logga så kommer ni in på Svedeas hemsida.

Ovanstående gäller medlemmar i klubben. För att kunna få rätt rabatt måste ni kontakta

 

Björn Fredlund, 070-2074046 eller Nils Persson, 070-5610472 (för att erhålla rätt kod)

 

 

 

Klubbstugan

 

Alla medlemmar har möjlighet att lösa ut en nyckel till stugan.

Kostnad 150 kr, varav 50 kr återfås när nyckeln återlämnas.

 

Medlems  information